D&D COMMUNICATION DLA KOALICJI NA RZECZ BEZPIECZNEGO PORODU

Agencja D&D Communication prowadzi dla Fundacji Porozumienie dla Zdrowia i Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Perinatologii, dr n. med. Mirosława Wielgosia projekt na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej w Polsce.

Podczas spotkania w gronie ekspertów w dniu 12 maja 2014 roku w Warszawie została powołana do życia Koalicja na Rzecz Bezpiecznego Porodu. Za główne zadanie Koalicji, uznano działania na rzecz poprawy aktualnej sytuacji w położnictwie w szczególności zaś, opracowanie wytycznych postępowania w przypadku porodu niefizjologicznego, w formie algorytmów przydatnych lekarzom w codziennej praktyce. Algorytmy postępowania wspierałyby istniejący trójstopniowy system opieki perinatalnej. W przekonaniu ekspertów, umieralność okołoporodowa matek i dzieci oraz liczba powikłań śródporodowych znacznie zmniejszyłaby się, gdyby w określonych sytuacjach, kobieta była kierowana do placówki o odpowiednim stopniu referencyjności a dzieci objęte specjalistyczną, wielodyscyplinarną opieką.

Koalicja na Rzecz Bezpiecznego Porodu pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu premiowanie jakości na oddziałach położniczych. Pierwszym kryterium określającym jakość opieki na oddziale położniczym powinno być bezpieczeństwo matki i dziecka, do czego może przyczynić się stosowanie algorytmów postępowania proponowanych przez ekspertów Koalicji na Rzecz Bezpiecznego Porodu.

Comments are closed.