INAUGURACJA KAMPANII RAK WOLNY OD BÓLU

Koalicja na Rzecz Walki z Bólem i Fundacja Wygrajmy Zdrowie rozpoczęła ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „Rak wolny od bólu” walcząc z powszechnie funkcjonującym stereotypem, że: „Rak musi boleć”, „Trzeba się przyzwyczaić do bólu”, „Leki opioidowe to narkotyki”.

W inicjatywę zaangażował się prof. Jerzy Stuhr – społeczny Ambasador kampanii. Pragnie on podzielić się swoim doświadczeniem w walce z chorobą nowotworową, promując ideę praw pacjenta do życia bez bólu, niezależnie od etapu choroby.

Kampania będzie komunikowana w prasie, radio, mediach społecznościowych. Powstała strona internetowa www.rakwolnyodbolu.pl oraz profil na Facebook’u  facebook.com/rakwolnyodbolu. Został przygotowany też spot radiowy i reklama prasowa z udziałem Ambasadora kampanii.

W ramach kampanii będą odbywały się bezpłatne porady specjalistów. Akcja nosi tytuł „Soboty wolne od bólu” i zostanie przeprowadzona w wybranych miastach na terenie Polski: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Częstochowie, Opolu i Gliwicach.

Kampania uzyskała poparcie szeregu organizacji rządowych, naukowych, medycznych, społecznych oraz mediów.

Za strategię komunikacji, kreację oraz realizację poszczególnych działań odpowiada Agencja D&D Communication.

Comments are closed.