MOCZENIE NOCNE U DZIECI – RUSZAMY Z AKCJĄ EDUKACYJNĄ w woj. świętokrzyskim

Po raz kolejny D&D Communication wspiera Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci  podejmując działania na rzecz dzieci dotkniętych moczeniem nocnym.

„Moczeniu nocnemu powiedz: Dobranoc!” – pod takim hasłem ruszyła kampania społeczna o charakterze edukacyjnym, skierowana do mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Celem akcji jest zwrócenie uwagi rodziców na problem moczenia nocnego u dzieci oraz na konieczność podjęcia wczesnej diagnostyki i leczenia dzieci z zaburzeniami mikcji powyżej 5 roku życia.

W ramach prowadzonych działań rodzice dzieci moczących się w nocy będą mogli wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu edukacyjnym oraz skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich.

Kampania będzie szeroko komunikowana w mediach. Na jej potrzeby powstały: portal społecznościowy na Facebook’u, spot radiowy, layout prasowy, billboardy, plakaty i ulotki informacyjne dytrybuowane na terenie placówek medycznych. W działania włączyły się też lokalne organizacje samorządowe, towarzystwa naukowe oraz media.

Comments are closed.