PO RAZ IX D&D COMMUNICATION WSPARCIEM MERYTORYCZNYM I ORGANIZACYJNYM DLA OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO – FORUM LIDERÓW ORGANIZACJI PACJENTÓW

Już po raz IX D&D Communication miało zaszczyt wspierać merytorycznie oraz organizacyjnie Forum Liderów Organizacji Pacjentów.

Odbywające się podczas Forum coroczne spotkanie z udziałem osób kształtujących politykę zdrowotną państwa stwarza płaszczyznę integracji środowiska organizacji i stowarzyszeń działających dla dobra pacjentów oraz umożliwia liderom poszczególnych organizacji pacjentów zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności. Forum ma sprzyjać inicjowaniu rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem.

Tegoroczna debata odbyła się z udziałem: Ministra Zdrowia – Bartosza Arłukowicza, Sekretarza Stanu – Beaty Małeckiej-Libery, Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna Kozłowska, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igora Radziewicza-Winnickiego,  Podsekretarza Stanu – Piotra Warczyńskiego, Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji – Artura Fałka i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – Tadeusza Jędrzejczyka. Moderatorem spotkania był ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

W tym roku debata miała miejsce w Ministerstwie Zdrowia. Fakt ten dodatkowo podniósł rangę tego cyklicznego spotkania, które z roku na rok staje się coraz ważniejszym wydarzeniem skupiającym szerokie grono organizacji pacjentów oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na kształt polityki zdrowotnej państwa. Podczas debaty omawiane były kluczowe problemy systemu opieki zdrowotnej, z którymi na co dzień zmagają się polscy pacjenci.

Comments are closed.