STOP POWIKŁANIOM W CUKRZYCY

 

 

Agencja D&D Communication w imieniu Fundacji Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja serdecznie zaprasza pacjentów z cukrzycą typu 2 i ich bliskich na spotkanie edukacyjne pt. „STOP POWIKŁANIOM  W CUKRZYCY”.

W imieniu własnym oraz Fundacji Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja serdecznie zapraszamy pacjentów z cukrzycą typu 2 i ich bliskich na spotkanie edukacyjne pt. „STOP POWIKŁANIOM  W CUKRZYCY”. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2013 r., o godz. 15.00 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Inicjatywa ma na celu podniesienie świadomości pacjentów w zakresie zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy typu 2 oraz wsparcie w procesie leczenia. Warsztaty są wyjątkową okazją do zadania pytań obecnym na spotkaniu ekspertom oraz nawiązania relacji z innymi pacjentami. Na spotkanie w szczególności zapraszamy osoby, które chcą pozostać jak najdłużej aktywne zawodowo.

Uczestnicy spotkania:

 • Pacjenci i ich rodziny
 • Diabetolog
 • Kardiolog
 • Fizjoterapeuta
 • Edukator diabetologiczny

Zagadnienia poruszane podczas spotkania:

 • Najczęściej występujące powikłania związane z cukrzycą typu 2
 • Zapobieganie powikłaniom cukrzycy typu 2
 • Prawidłowe dbanie o stopy, jako profilaktyka stopy cukrzycowej
 • Powikłania sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 2 i ich konsekwencje
 • Leczenie stopy cukrzycowej
 • Wzrok – profilaktyka i diagnostyka w cukrzycy typu 2
 • Rola właściwej aktywności fizycznej w życiu diabetyka
 • Codzienne życie z chorobą: praca, podróże, życie towarzyskie
 • Rola samokontroli w zapobieganiu powikłaniom cukrzycy typu 2

 

 

 

 Potwierdzenia obecności: 512-356-212, paulina.lyczkowska@ddc.com.pl

Comments are closed.