lessphp fatal error: load error: failed to find /autoinstalator/wordpress4/wp-content/themes/theme46568/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /autoinstalator/wordpress4/wp-content/themes/theme46568/style.less Portfolio str3 | DD Communication

Portfolio str3

[row] [span4]

Zdrowie Psychiczne

debata społeczna/programy edukacyjne/PR

;
„Schizofrenia” – konferencja prasowa, 2006.10.10;
fot. Rafal Maciaga / www.maciaga.pl

Wzrost ryzyka zachorowań na choroby psychiczne jest nierozerwalnie związany z rozwojem cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. Taki tryb życia skutkuje pojawianiem się nerwic i innych zaburzeń lękowych, depresji oraz psychoz. Postęp cywilizacyjny i kulturowy powinien stać się okazją do większej samoświadomości społeczeństwa w zakresie troski o stan zdrowia psychicznego…

[button text=”Czytaj dalej!” link=”http://ddc.info.pl/port/kampanie-zdrowie-psychiczne/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [span4]

Szpiczak Mnogi

mini debata/konferencja prasowa

116

Dnia 29 listopada 2011 roku z inicjatywy Fundacji Urszuli Jaworskiej oraz Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka zorganizowana została w Warszawie konferencja prasowa pt.: „Jakość życia pacjenta ze szpiczakiem mnogim w Polsce” mająca na celu medialne zaakcentowanie pilnej potrzeby zmian w dostępie do terapii szpiczaka mnogiego dla polskich pacjentów. Chodzi o zapewnienie chorym ze współistniejącą niewydolnością nerek optymalnego leczenia, jakie jest zagwarantowane obywatelom innych państw europejskich. Obecne kryteria włączenia tej grupy chorych do leczenia w ramach….

[button text=”Czytaj dalej!” link=”http://ddc.info.pl/port/kampanie-szpiczak-mnogi/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [span4]

Nowotworom mówimy NIE!

PR/program edukacyjny

RAF_0373

Kampania pt. “Nowotworom mówimy – NIE!” zrealizowana dla Centrum Onkologii, dofinansowana z Rządowego Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów i promująca Europejski Kodeks Walki z Chorobami Nowotworowymi.
Głównym celem kampanii było zwiększenie społecznej świadomości na temat prewencji pierwotnej i wtórnej nowotworów oraz promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

[button text=”Czytaj dalej!” link=”http://ddc.info.pl/nowotworom-mowimy-nie/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [/row] [row][span12][spacer][/span12][/row] [row] [span4]

Podziel się życiem

konferencja prasowa

DDC_6109

Kampania pt. „Podziel się życiem” została zrealizowana ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Miała na celu podniesienie świadomości społecznej na temat transplantacji narządów oraz poprawienie wizerunku polskiej transplantologii. W akcję włączyły się znane osoby – m.in. Przemysław Saleta i Ewa Pacuła – rodzice 13-letniej Nicole, której w grudniu 2007 r. przeszczepiono nerkę, Martyna Wojciechowska, Ilona Felicjańska, Nina Girycz, Marcin Perchuć.

[button text=”Czytaj dalej!” link=”http://ddc.info.pl/port/podzielsiezyciem/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [span4]

GIST- model leczenia

PR/program edukacyjny

GIST-5-D

Konferencja prasowa organizowana w dn. 3 października 2008 r. dla Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Głównym celem spotkania było: uświadomienie społeczeństwa w zakresie metod i standardów leczenia GIST, przedstawienie trudności w diagnostyce tej choroby oraz zaprezentowanie powstającej w Polce wieloośrodkowej grupy leczącej mięsaki.

[button text=”Czytaj dalej!” link=”http://ddc.info.pl/port/gist-model-leczenia/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [span4]

Rak jądra i prostaty

konferencja prasowa

Rak-jadra-3-D

RAK JĄDRA I PROSTATY – NIE BÓJMY SIĘ O NICH ROZMAWIAĆ

Konferencja prasowa zorganizowana 14 stycznia 2009 r. dla Fundacji “Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja pt. „Rak jądra i prostaty – nie bójmy się o nich rozmawiać”…

[button text=”Czytaj dalej!” link=”http://ddc.info.pl/port/rak-jadra-i-prostaty/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4]

 

[/row] [row][span12][spacer][/span12][/row] [row] [span4]

Microsoft Dynamic Partner Academy

PR/IT/program edukacyjny

IMG_1030

Kampania pt. „Migracja specjalistów – jak jej zapobiec? Microsoft Dynamics Partner Academy rozwiązaniem dla branży IT” była odpowiedzią na zjawisko emigracji młodych uzdolnionych ludzi z branży IT w poszukiwaniu pracy za granicą.

Główną ideą działań było przełamanie stereotypu o braku możliwości odniesienia sukcesu zawodowego i zrobienia kariery w naszym kraju.

[button text=”Czytaj dalej!” link=”http://ddc.info.pl/port/microsoft-dynamic/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [span4]

Już pracują

programy edukacyjne/PR

Konferencja zrealizowana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego pod nadzorem Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

[button text=”Czytaj dalej!” link=”http://ddc.info.pl/port/juz-pracuja/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [span4]

 Transplantologia Kraków

konferencja prasowa

Krakow-5-D

TRANSPLANTACJA SZPIKU JAKO NOWOCZESNA METODA TERAPEUTYCZNA

29 maja 2009 r. w Krakowie odbyła się konferencja prasowa pt. „Transplantacja szpiku kostnego jako nowoczesna metoda terapeutyczna. Doświadczenia własne Kliniki Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego”, zainicjowana przez Katedrę i Klinikę Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Pacjentów po Transplantacji Szpiku Kostnego oraz Fundację Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. Prof. Juliana Aleksandrowicza….

[button text=”Czytaj dalej!” link=”http://ddc.info.pl/port/transplantologia-krakow/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [/row] [row][span12][spacer][/span12][/row]

Portfolio | Portfolio str.2 |Portfolio str.3