lessphp fatal error: load error: failed to find /autoinstalator/wordpress4/wp-content/themes/theme46568/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /autoinstalator/wordpress4/wp-content/themes/theme46568/style.less Moczenie nocne u dzieci | DD Communication

Moczenie nocne u dzieci

Agencja D&D Communication od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Uronef – Nasze Dzieci podejmując działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci z moczeniem nocnym. Celem ich jest zwiększenie wiedzy wśród rodziców w zakresie powyższego schorzenia oraz zapewnienie polskim dzieciom uzyskanie odpowiednio wczesnej pomocy zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami.

Przez okres 3 lat Agencja prowadziła społeczną kampanię o charakterze edukacyjnym skierowaną do rodziców pt. „Moczeniu nocnemu powiedz: Dobranoc!”. Patronat nad poszczególnymi działaniami objęli Rzecznik Praw Dziecka oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

Agencja opracowała pełną strategię komunikacji oraz stworzyła kreację i wizualizację dwóch odsłon kampanii, tj. hasła, loga, przekazu edukacyjnego, key visual’e, spotów radiowych, layout’ów prasowych, banerów internetowych, billboardów, plakatów i ulotek edukacyjnych. Prowadziła działania edukacyjne w internecie w oparciu o media społecznościowe m.in. Facebook.

W kilku miastach w Polsce, Agencja zorganizowała bezpłatne spotkania edukacyjne dla rodziców z udziałem lekarzy specjalistów oraz psychologa. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło ponad 400 osób. W ramach działań edukacyjnych, w różnych miejscach w kraju zorganizowano również akcje bezpłatnych konsultacji lekarskich dla dzieci z moczeniem nocnym, z których skorzystało i otrzymało właściwą pomoc specjalistyczną prawie 500 dzieci.

Regularnie prowadzone przez Agencję działania Public Relations przyczyniły się do ukazania się prawie 260 publikacji. Najwięcej, tj. 138 informacji pojawiło się w internecie generując tym samym szeroki zasięg dotarcia. Edukacyjne treści ukazały się na portalach parentingowych (dzieci.pl, jestemrodzicem,pl, mamrodzine.pl, egodziecka.pl, czasdzieci.pl, miastodzieci.pl, babyonline.pl, familie.pl, e-szkrab.pl, parenting.pl, przedszkolak.pl, mjakmama24.dlarodzinki, blizejprzedszkola.pl), informacyjnych (gazeta.pl, wp.pl, tvn.pl, polskieradio.pl), liftstyle’owych (kobieta.pl, zwierciadło.pl), medycznych (rynekzdrowia.pl, pulsmedycyny.pl, forumfarmaceutyczne.pl, nursing.com.pl, biomedical.pl, zdrowie.wieszjak.pl, rynekmedyczny.pl, zdrowie.wieszjak.pl, pediatria.mp.pl) oraz portalach mediów lokalnych. Przyjęta przez Agencję strategia komunikacji przyczyniła się do przełamania tematu ‘moczenia nocnego u dzieci’ jako tematu tabu. Media w większym stopniu poruszają problematykę powyższego zagadnienia, z należytą uwagą oraz zrozumieniem dla problemu.

Agencja pozyskiwała też efektywnie bezpłatne powierzchnie emisyjne przeznaczone dla organizacji pożytku publicznego. W sumie edukacyjny spot radiowy został wyemitowany prawie 8 100 razy na antenie TOK FM, wszystkich stacji lokalnych Złote Przeboje oraz Polskiego Radia. Akcję edukacyjną wsparły też wydawnictwa prasowe. Łącznie layout kampanii ukazał się prawie 160 razy w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj. Dziecko, Gazeta Wyborcza, Metro, Kropka TV, Bliżej Przedszkola.

 

* * * * * * *

Agencja D&D Communication wspierała też Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci w działaniach mających na celu poprawę sytuacji polskich dzieci w zakresie dostępu do diagnostyki, opieki i leczenia ww. grupy dzieci zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami. W wyniku prowadzonych działań, Minister Zdrowia powołał Grupę Ekspertów, która opracowała w 2012 roku pierwsze polskie „Wytyczne postepowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy”. Dokument ten stał się dla lekarzy pierwszego kontaktu podstawowym elementem diagnostyki moczenia nocnego u dzieci, umożliwiającym podjęcie właściwego leczenia. „Wytyczne” w ostatnim czasie zostały dostosowane do zaleceń medycznych w oparciu o najnowsze badania kliniczne oraz doświadczenia wynikające z praktyki lekarskiej. Zmiany te w znacznym stopniu umożliwią dzieciom z moczeniem nocnym otrzymanie właściwej pomocy w możliwie krótkim czasie.