DEBATY SPOŁECZNE

VIII Forum Liderów Organizacji Pacjentów z udziałem Premiera – Donalnda Tuska oraz Ministra Zdrowia – Bartosza Arłukowicza przy wsparciu komunikacyjnym D&D Communication

KOMUNIKAT PRASOWY

Odbywające się podczas Forum coroczne spotkanie z udziałem osób kształtujących politykę zdrowotną państwa stwarza płaszczyznę integracji środowiska organizacji i stowarzyszeń działających dla dobra pacjentów oraz umożliwia liderom poszczególnych organizacji pacjentów zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności. Forum ma sprzyjać inicjowaniu rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem.

Tegoroczna merytoryczna debata odbyła się z udziałem Premiera – Donalnda Tuska, Ministra Zdrowia – Bartosza Arłukowicza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igora Radziewicza-Winnickiego i p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – Marcina Pakulskiego. Moderatorem spotkania był ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W tym roku po raz pierwszy debata miała miejsce w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Fakt ten dodatkowo podniósł rangę tego cyklicznego spotkania, które z roku na rok staje się coraz ważniejszym wydarzeniem skupiającym szerokie grono organizacji pacjentów oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na kształt polityki zdrowotnej państwa. W tym roku podczas debaty omawiane były kluczowe problemy systemu opieki zdrowotnej, z którymi na co dzień zmagają się polscy pacjenci.

Comments are closed.