KAMPANIE SPOŁECZNE

Doceniając rolę i znaczenie wiedzy, pracownicy Agencji DD Communication biorą udział w długofalowych działaniach na rzecz różnych społeczności. Angażując się w organizację kampanii edukacyjnych, przełamują stereotypy, kształtują postawy społeczne. W ramach programów edukacji medycznej wspierają pacjentów oraz ich rodziny w dostępie do nowoczesnej profilaktyki i ochrony zdrowia, poprawiających poziom i komfort ich życia.

Specjaliści Agencji DD Communication współpracując z organizacjami pozarządowymi
w ramach ogólnopolskich projektów społeczno-edukacyjnych, angażują znane osoby ze świata nauki, kultury i sztuki (aktorzy, muzycy, dziennikarze, naukowcy).

Comments are closed.