KONFERENCJE PRASOWE

D&D Communication organizuje różnorodne tematycznie   konferencje prasowe we  współpracy z urzędami państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi,  w tym między innymi z : Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Krajowym Centrum ds. AIDS, Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Przykładem jest konferencja prasowa zorganizowana  w dniu 20 listopada 2012 roku  w siedzibie i z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Biurem Regionalnym Wspólnego Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) na Europę Wschodnią i Azję Środkową oraz Krajowym Centrum ds. AIDS.

Podczas konferencji zaprezentowano Raport UNAIDS 2012 na temat stanu epidemii HIV/AIDS na świecie. Przedstawiono m.in. Regiony o największym zagrożeniu epidemiologicznym wraz rekomendacją działań służących poprawie sytuacji i rozwiązaniu powstałych problemów.  Raport opublikowano z uwagi na przypadający 1 grudnia Światowy Dzień AIDS.

W konferencji udział wzięli: dr Igor Radziewicz-Winnicki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia                        i Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Programu UNAIDS; dr Jean-Elie Malkin – Dyrektor Biura Regionalnego UNAIDS na Europę i Azję Środkową; przedstawiciele środowiska pacjentów oraz reprezentanci mediów krajowych
i zagranicznych.

Comments are closed.