lessphp fatal error: load error: failed to find /autoinstalator/wordpress4/wp-content/themes/theme46568/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /autoinstalator/wordpress4/wp-content/themes/theme46568/style.less Specjalizacje | DD Communication

Specjalizacje

[row] [span12]

Opracowujemy nowoczesne modele komunikacji dla branż, przedsiębiorstw i produktów.

[/span12] [span12]

Agencja D&D Communication  jest jednym z 380 międzynarodowych  konsultantów PR zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Konsultantów PR,

PRCA (http://www.prca.org.uk/), z siedzibą w Londynie.

PRCA to organizacja międzynarodowa, której zadaniem  jest:

[custom_list]
  • promowanie profesjonalnych działań w dziedzinie Public Relations,
  • podnoszenie standardów w PR i komunikacji wśród członków,
  • zapewnienie członkom dostępu do najnowszych raportów i danych branżowych;
  • ułatwianie wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie komunikacji.
[/custom_list]

Członkowie PRCA działają w  ponad 30 grupach sektorowych i regionalnych. Współpracują zawodowo w ramach wymiany najlepszych praktyk.

Członkowie PRCA pracują zgodnie z międzynarodowymi standardami w dziedzinie Public Relations – PRCA Code of Conduct and Professional Charter.

Wszystkich członków PRCA obowiązuje kodeks postępowania PR.

[spacer] [/span12] [/row] [row] [span4]

PR KORPORACYJNY

Wizerunek firmy to ważny sposób na jej postrzegania przez klientów, konkurentów i dostawców. Opinia otoczenia jest ważna dla każdego przedsiębiorstwa, gdyż kształtuje jego reputację na rynku oraz wpływa pośrednio na jego wyniki finansowe. Niemniej ważna jest komunikacja wewnętrzna wśród pracowników, którzy bezpośrednio kontaktują się z klientami, dostawcami czy kooperantami. To właśnie oni stosując odpowiednie metody i narzędzia są skutecznymi komunikatorami i „ambasadorami” swojego pracodawcy na zewnątrz…

[button text=”Zobacz więcej!” link=”http://ddc.info.pl/pr-korporacyjny/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [span4]

PROGRAMY EDUKACYJNE

Doceniając rolę i znaczenie wiedzy  pracownicy DD Communication specjalizują się w prowadzeniu kampaniach edukacyjnych. W ramach różnorodnych programów realizują edukację społeczną, przełamują stereotypy, kształtują postawy społeczne. W ramach programów edukacji medycznej wspierają pacjentów oraz ich rodziny w dostępie do nowoczesnej profilaktyki poprawiającej poziom ich życia.

[button text=”Zobacz więcej!” link=”http://ddc.info.pl/programy-edukacyjne/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [span4]

MEDIA RELATIONS

Pracownicy Agencji DD Communication od lat budują pozytywne i profesjonalne relacje z mediami. Celem tych relacji jest kształtowanie więzi z dziennikarzami w sposób, umożliwiający  rzetelne przekazywanie określonych informacji do wybranych grup docelowych.

Zespół DD Communication skutecznie wykorzystuje narzędzia Media Relations takie jak: informacje prasowe, konferencje i spotkania prasowe, komunikację bezpośrednią z przedstawicielami wszystkich mediów, monitoring mediów, czy bazy teleadresowe mediów ogólnopolskich i regionalnych…

[button text=”Zobacz więcej!” link=”http://ddc.info.pl/media-relations/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [/row] [row][span12][spacer][/span12][/row] [row] [span4]

WYDARZENIA PR

Na świecie Event Marketing jest też jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju sposobów komunikacji z konsumentami.   Jako narzędzie marketingu wielopoziomowego i interdyscyplinarnego tworzy nieograniczone możliwości spektakularnego i atrakcyjnego rozwoju produktów i  marek.  Najsilniej oddziałującymi i najszerzej nagłaśnianymi medialne wydarzeń PR są wielkie imprezy sportowe oraz imprezy związane z przedstawicielami władz lub osobami  z  show biznesu…

[button text=”Zobacz więcej!” link=”http://ddc.info.pl/wydarzenia-pr/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [span4]

TARGI

Zmiany zachodzące w gospodarce istotnie wpłynęły na rolę i znacznie targów. Nie jest to już tylko miejsce do zakupu i sprzedaży produktów, ale przede wszystkim to nowoczesne narzędzie marketingowe. Współczesne targi to doskonałe miejsce do prowadzenia badań nad doskonaleniem ofert, kształtowaniem wizerunku produktu i marki oraz budowania stałych relacji z dostawcami.

[button text=”Zobacz więcej!” link=”http://ddc.info.pl/targi/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [span4]

REKLAMA

Dostrzegając znaczenie i rolę reklamy w współczesnym  świecie pracownicy DD Communication oferują swoim klientom kompleksowe opracowania kampanii reklamowych w zakresie utrzymania, jak i poprawy wizerunku wytwarzanych i sprzedawanych produktów. Precyzyjnie dobierają narzędzia i kanały komunikacji w zależności od przyjętej koncepcji strategii działań marketingowych.  W oparciu o założone cele specjaliści DD Comminication przygotowują,  a następnie prowadzą działania w zakresie reklamy: wprowadzającej, konkurencyjnej czy przypominającej.

[button text=”Zobacz wiecej!” link=”http://ddc.info.pl/reklama/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [/row] [row] [span4]

Digital e-PR

Dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz rosnące zapotrzebowanie na coraz lepszą jakość usług i produktów ICT stały się przyczyną powszechnego stosowania Internetu w różnych dziedzinach życia. Działania e-PR jako forma komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego otoczeniem (zewnętrznym i wewnętrznym), mają ciągły i planowy charakter oraz wykorzystują wszystkie dostępne narzędzia sieci internet.

[button text=”Zobacz więcej!” link=”http://ddc.info.pl/digital-e-pr/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”] [/span4] [/row]