lessphp fatal error: load error: failed to find /autoinstalator/wordpress4/wp-content/themes/theme46568/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /autoinstalator/wordpress4/wp-content/themes/theme46568/style.less TARGI | DD Communication

TARGI

Zmiany zachodzące w gospodarce istotnie wpłynęły na rolę i znacznie targów.

Nie jest to już tylko miejsce do zakupu i sprzedaży produktów, ale przede wszystkim to nowoczesne narzędzie marketingowe.

Współczesne targi to doskonałe miejsce do prowadzenia badań nad doskonaleniem ofert, kształtowaniem wizerunku produktu i marki oraz budowania stałych relacji z dostawcami. To miejsce prezentacji nowości, pokazu zastosowań produktów, organizacji spotkań z kontrahentami oraz konferencji prasowych.  Targi służą równie ż  do prowadzenia badań opinii odbiorców na temat ofert lub ich ewentualnych zmian.

Profesjonaliści Agencji DD Communication dostrzegają znaczenie obszarów badawczych targów wśród których wyróżniają:

  • efektywność konkretnych imprez targowych,
  • ocena wystawianych produktów, dokonywana przez zwiedzających,
  • własna ocena produktów na tle konkurencji, optymalna cena rynkowa, koncepcja pozycjonowania,
  • wizerunek marki – ogólna ocena branży, pozycja i ocena firmy na tle branży, mocne i słabe strony wizerunku firmy, efektywność przedsięwzięć promocyjnych,
  • oferta firm konkurencyjnych – analiza oferty produktowej i usługowej konkurentów, oraz systemy dystrybucji i obsługi posprzedażowej,
  • materiały informacyjne – porównanie z własnymi materiałami ze względu na asortyment, estetykę, czytelność, układ, zawartość merytoryczną,
  • potrzeby i oczekiwania klientów oraz partnerów handlowych – zebranie informacji na temat ich oczekiwań i postaw wobec prezentowanej oferty.

DD Communication realizuje badania marketingowe podczas targów przy współpracy z profesjonalnymi instytutami badawczymi.

DD Communication dostrzega istotne dla przedsiębiorców funkcje targów takie jak: funkcja kreatora rynku, informacyjna czy handlowa.

Zespół DD Communication zajmuje się profesjonalną obsługą targów, od przeprowadzenia spraw formalnych po budowę stoiska.